DEMO:

Demoen er en tidsbegrænset demo-version af Tirush System

Nedenfor har du mulighed for at downloade Tirush som hhv. Forenings-system og som Antennesystem.

Nedenstående versioner er fuld funktionsdygtige DEMO versioner, ved efterfølgende opgradering til fuld system kan licenskoder rekvireres på telefon
29914477 eller e-mail support@tirush.dk.
 

Tirush Foreningssystem

Tirush Antennesystem

(Program-filerne fylder ca. 19 Mb hver.)

Installationsvejledning:

Når installations-programmet spørger efter en placering på harddisken, anbefales det at acceptere programmets eget forslag C:\programmer\tirush\

Ligeledes anbefaler vi kraftigt, at der tages en sikkerhedskopi INDEN den nye instal-lation af Tirush påbegyndes.

Når installationen er færdig kan sikker-hedskopien genindlæses. For at opdatere
til den nyeste version af Tirush, skal du i Tirush vælge 'system/check for opdatering' og trykke på 'check'. Herefter vil systemet automatisk opdateres til nyeste version.